GOV.SI

Občini in naselja Upravne enote Šentjur pri Celju

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Občini upravne enote

Naselja upravne enote

Občina Šentjur obsega 108 naselij:

 • Bezovje pri Šentjurju,
 • Bobovo pri Ponikvi,
 • Boletina,
 • Botričnica,
 • Brdo,
 • Brezje ob Slomu,
 • Bukovje pri Slivnici,
 • Cerovec,
 • Črnolica,
 • Dobje pri Lesičnem,
 • Dobovec pri Ponikvi,
 • Dobrina,
 • Dole,
 • Dolga gora,
 • Doropolje,
 • Dramlje,
 • Drobinsko,
 • Golobinjek pri Planini,
 • Gorica pri Slivnici,
 • Goričica,
 • Grobelno-del,
 • Grušce,
 • Hotunje,
 • Hrastje,
 • Hruševec,
 • Hrušovje,
 • Jakob pri Šentjurju,
 • Jarmovec,
 • Javorje,
 • Jazbin vrh,
 • Jazbine,
 • Jelce,
 • Kalobje,
 • Kameno,
 • Kostrivnica,
 • Košnica,
 • Krajnčica,
 • Krivica,
 • Laze pri Dramljah,
 • Loka pri Žusmu,
 • Lokarje,
 • Loke pri Planini,
 • Lopaca,
 • Lutrje,
 • Marija Dobje,
 • Okrog,
 • Osredek,
 • Ostrožno pri Ponikvi-del,
 • Paridol,
 • Planina pri Sevnici,
 • Planinca,
 • Planinska vas,
 • Planinski vrh,
 • Pletovarje,
 • Podgaj,
 • Podgrad,
 • Podlešje,
 • Podlog pod Bohorjem,
 • Podpeč nad Marofom,
 • Podpeč pri Šentvidu,
 • Podvine,
 • Ponikva,
 • Ponkvica,
 • Prapretno,
 • Primož pri Šentjurju,
 • Proseniško,
 • Rakitovec,
 • Razbor,
 • Repno,
 • Rifnik,
 • Sele,
 • Slatina pri Ponikvi,
 • Slivnica pri Celju,
 • Sotensko pod Kalobjem,
 • Spodnje Slemene,
 • Srževica,
 • Stopče,
 • Straška gorca,
 • Straža na gori,
 • Svetelka,
 • Šedina,
 • Šentjur,
 • Šentvid pri Planini,
 • Šibenik,
 • Tajhte,
 • Tratna pri Voglajni,
 • Tratna pri Grobelnem,
 • Trno,
 • Trnovec pri Dramljah,
 • Trška gorca,
 • Turno,
 • Uniše,
 • Vejice,
 • Vezovje,
 • Visoče,
 • Vodice pri Kalobju,
 • Vodice pri Slivnici,
 • Vodruž,
 • Voduce,
 • Vodule,
 • Voglajna,
 • Vrbno,
 • Zagaj pri Ponikvi,
 • Zalog pod Uršulo,
 • Zgornje Selce,
 • Zgornje Slemene,
 • Zlateče pri Šentjurju,
 • Žegar.

Občina Dobje obsega 13 naselij:

 • Brezje pri Dobjem,
 • Dobje pri Planini,
 • Gorica pri Dobjem,
 • Jezerce pri Dobjem,
 • Lažiše,
 • Presečno,
 • Ravno,
 • Repuš,
 • Slatina pri Dobjem,
 • Suho,
 • Škarnice,
 • Večje brdo
 • Završe pri Dobjem.