Skoči do osrednje vsebine

Občine in naselja Upravne enote Šentjur pri Celju

Občini upravne enote

Naselja upravne enote

Občina Šentjur obsega 108 naselij:

 • Bezovje pri Šentjurju,
 • Bobovo pri Ponikvi,
 • Boletina,
 • Botričnica,
 • Brdo,
 • Brezje ob Slomu,
 • Bukovje pri Slivnici,
 • Cerovec,
 • Črnolica,
 • Dobje pri Lesičnem,
 • Dobovec pri Ponikvi,
 • Dobrina,
 • Dole,
 • Dolga gora,
 • Doropolje,
 • Dramlje,
 • Drobinsko,
 • Golobinjek pri Planini,
 • Gorica pri Slivnici,
 • Goričica,
 • Grobelno-del,
 • Grušce,
 • Hotunje,
 • Hrastje,
 • Hruševec,
 • Hrušovje,
 • Jakob pri Šentjurju,
 • Jarmovec,
 • Javorje,
 • Jazbin vrh,
 • Jazbine,
 • Jelce,
 • Kalobje,
 • Kameno,
 • Kostrivnica,
 • Košnica,
 • Krajnčica,
 • Krivica,
 • Laze pri Dramljah,
 • Loka pri Žusmu,
 • Lokarje,
 • Loke pri Planini,
 • Lopaca,
 • Lutrje,
 • Marija Dobje,
 • Okrog,
 • Osredek,
 • Ostrožno pri Ponikvi-del,
 • Paridol,
 • Planina pri Sevnici,
 • Planinca,
 • Planinska vas,
 • Planinski vrh,
 • Pletovarje,
 • Podgaj,
 • Podgrad,
 • Podlešje,
 • Podlog pod Bohorjem,
 • Podpeč nad Marofom,
 • Podpeč pri Šentvidu,
 • Podvine,
 • Ponikva,
 • Ponkvica,
 • Prapretno,
 • Primož pri Šentjurju,
 • Proseniško,
 • Rakitovec,
 • Razbor,
 • Repno,
 • Rifnik,
 • Sele,
 • Slatina pri Ponikvi,
 • Slivnica pri Celju,
 • Sotensko pod Kalobjem,
 • Spodnje Slemene,
 • Srževica,
 • Stopče,
 • Straška gorca,
 • Straža na gori,
 • Svetelka,
 • Šedina,
 • Šentjur,
 • Šentvid pri Planini,
 • Šibenik,
 • Tajhte,
 • Tratna pri Voglajni,
 • Tratna pri Grobelnem,
 • Trno,
 • Trnovec pri Dramljah,
 • Trška gorca,
 • Turno,
 • Uniše,
 • Vejice,
 • Vezovje,
 • Visoče,
 • Vodice pri Kalobju,
 • Vodice pri Slivnici,
 • Vodruž,
 • Voduce,
 • Vodule,
 • Voglajna,
 • Vrbno,
 • Zagaj pri Ponikvi,
 • Zalog pod Uršulo,
 • Zgornje Selce,
 • Zgornje Slemene,
 • Zlateče pri Šentjurju,
 • Žegar.

Občina Dobje obsega 13 naselij:

 • Brezje pri Dobjem,
 • Dobje pri Planini,
 • Gorica pri Dobjem,
 • Jezerce pri Dobjem,
 • Lažiše,
 • Presečno,
 • Ravno,
 • Repuš,
 • Slatina pri Dobjem,
 • Suho,
 • Škarnice,
 • Večje brdo
 • Završe pri Dobjem.