GOV.SI

Na krajevnem uradu Dobje opravljamo naslednje storitve za državljane:

  • vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva,
  • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti,
  • vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin ter zbiranje podpisov za podporo referendumskim pobudam.
  • upravne overitve dokumentov.