GOV.SI

Na krajevnem uradu za državljane opravljamo naslednje storitve:

  • vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin,
  • vodenje matičnih in državljanskih knjig ter izdajanje izpiskov,
  • vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva na območju krajevnega urada,
  • vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov,
  • zbiranje podpisov za podporo referendumskim pobudam
  • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti.