Skoči do osrednje vsebine

Občine upravne enote

Naselja upravne enote

Občina Radovljica obsega 52 naselij:

- Begunje na Gorenjskem,
- Brda,
- Brezje,
- Brezovica,
- Dobravica,
- Dobro Polje,
- Dvorska vas,
- Češnjica pri Kropi,
- Črnivec,
- Globoko,
- Gorica,
- Hlebce,
- Hraše,
- Kamna Gorica,
- Kropa,
- Lancovo,
- Lesce,
- Lipnica,
- Ljubno,
- Mišače,
- Mlaka,
- Mošnje,
- Nova vas pri Lescah,
- Noše,
- Otoče,
- Ovsiše,
- Peračica,
- Podnart,
- Poljče,
- Poljšica pri Podnartu,
- Posavec,
- Praproše,
- Prezrenje,
- Radovljica,
- Ravnica,
- Rovte,
- Slatna,
- Spodnja Dobrava,
- Spodnja Lipnica,
- Spodnji Otok,
- Srednja Dobrava,
- Srednja vas,
- Studenčice,
- Vošče,
- Vrbnje,
- Zadnja vas,
- Zaloše,
- Zapuže,
- Zgornja Dobrava,
- Zgornja Lipnica,
- Zgornji Otok,
- Zgoša.

Občina Bled obsega 10 naselij:

- Bled,
- Bodešče,
- Bohinjska Bela,
- Koritno,
- Kupljenik,
- Obrne,
- Ribno,
- Selo pri Bledu,
- Slamniki,
- Zasip.

 Občina Bohinj obsega 24 naselij:

- Bitnje,
- Bohinjska Bistrica,
- Bohinjska Češnjica,
- Brod,
- Goreljek,
- Gorjuše,
- Jereka,
- Kamnje,
- Koprivnik v Bohinju,
- Laški Rovt,
- Lepence,
- Log v Bohinju,
- Nemški Rovt,
- Nomenj,
- Podjelje,
- Polje,
- Ravne v Bohinju,
- Ribčev Laz,
- Savica,
- Srednja vas v Bohinju,
- Stara Fužina,
- Studor v Bohinju,
- Ukanc,
- Žlan.

Občina Gorje obsega 12 naselij:

- Grabče,
- Krnica,
- Mevkuž,
- Perniki,
- Podhom,
- Poljšica pri Gorjah,
- Radovna,
- Spodnje Gorje,
- Spodnje Laze,
- Višelnica,
- Zgornje Gorje,
- Zgornje Laze.