Skoči do osrednje vsebine

Upravna enota Radovljica

Aktualno

  • Prijava stalnega in začasnega prebivališča - novo

    Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A) je uvedel krajevno pristojnost za prijavo stalnega in začasnega prebivališča. Od 27. 6. 2021 dalje tako velja, da je za prijavo stalnega in začasnega prebivališča ter za določitev naslova za vročanje pristojna upravna enota na območju katere posameznik prijavlja stalno ali začasno prebivališče.

  • Obvestilo o naročanju za krajevna urada

    Predhodno naročanje na Krajevnem uradu Bled ali Krajevnem uradu Bohinjska Bistrica.

  • Izjeme pri vpisu sprememb v register kmetijskih gospodarstev

    Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki - zaradi vpliva epidemije covid-19 na delo upravnih enot - ne bodo uspeli pravočasno izvesti potrebnih sprememb v registru kmetijskih gospodarstev (RKG), bo priznana izjemna okoliščina.