Skoči do osrednje vsebine

Naloge načelnice Upravne enote Pesnica

 • vodenje upravne enote,
 • koordiniranje dela NOE,
 • zagotavljanje opravljanja strokovnih in drugih nalog, ki so skupne NOE,
 • opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delom UE,
 • odločanje o pravicah ter dolžnostih in delovnih razmerij javnih uslužbencev v UE,
 • skrb za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja UE in z drugimi organi in organizacijami,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji.

Naloge javnih uslužbencev neposredno podrejenih načelnici

 • analiziranje dela in delovnih postopkov,
 • priprava navodil v zvezi s poslovanjem UE,
 • priprava informacij za javnost, poročil in gradiv,
 • priprava najzahtevnejših upravnih in pravnih aktov iz pristojnosti Upravne enote,
 • pravno svetovanje v zvezi z uporabo procesnih in materialnih predpisov,
 • skrb za razvoj upravnega dela v skladu z upravnimi normami,
 • izvajanje preventivnih in korektivnih ukrepov za doseganje ciljev po projektu kakovosti,
 • vodenje in analiziranje podatkov o reševanju upravnih zadev ter priprava statističnih poročil,
 • vodenje postopka posredovanja informacij javnega značaja.

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in/ali odločanje upravnih postopkov

V sklopu Urada načelnice smo pooblaščeni za vodenje in odločanje upravnih postopkov.

Pooblastilo za odločanje:

 • Nevenka Vujačić, načelnica