Skoči do osrednje vsebine

V Službi za skupne zadeve opravljano naslednje storitve:

  • točka SPOT (e-VEM):registracija samostojnega podjetnika ali enostavne družbe z omejeno odgovornostjo: spremembe, izbrisi, prijave in odjave v zdravstveno zavarovanje za podjetnike, oddaja davčnih podatkov, vloge za dodelitev identifikacijskih številk za DDV, vloge za obrtno dovoljenje, dodelitev pooblastil za procesna dejanja za podjetnike,...
  • svetovanje strankam in nudenje splošnih informacij o urejanju upravnih zadev pri upravni enoti,
  • upravne overitve podpisov, fotokopij oz. prepisov in garantnih pisem,
  • sprejem vlog za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe SIGEN-CA,
  • izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov.