Skoči do osrednje vsebine

Naselja upravne enote

Občina Gornji Grad obsega 6 naselij:

 • Bočna,
 • Dol,
 • Florjan pri Gornjem Gradu,
 • Gornji Grad,
 • Lenart pri Gornjem Gradu,
 • Nova Štifta.

 Občina Ljubno obsega 9 naselij:

 • Juvanje,
 • Ljubno ob Savinji,
 • Meliše,
 • Okonina,
 • Planina,
 • Primož pri Ljubnem,
 • Radmirje,
 • Savina,
 • Ter.

 Občina Luče obsega 7 naselij:

 • Konjski Vrh
 • Krnica,
 • Luče,
 • Podveža,
 • Podvolovljek,
 • Raduha,
 • Strmec. 

 Občina Mozirje obsega 8 naselij:

 • Brezje,
 • Dobrovlje pri Mozirju,
 • Lepa Njiva,
 • Ljubija,
 • Loke pri Mozirju,
 • Mozirje,
 • Radegunda,
 • Šmihel nad Mozirjem.

 Občina Nazarje obsega 15 naselij:

 • Brdo,
 • Čreta pri Kokarjah,
 • Dobletina,
 • Kokarje,
 • Lačja vas,
 • Nazarje,
 • Potok,
 • Prihova,
 • Pusto Polje,
 • Rovt pod Menino,
 • Spodnje Kraše,
 • Šmartno ob Dreti,
 • Volog,
 • Zavodice,
 • Žlabor.

 Občina Rečica ob Savinji obsega 12 naselij:

 • Dol-Suha,
 • Grušovlje,
 • Homec,
 • Nizka,
 • Poljane,
 • Rečica ob Savinji,
 • Spodnja Rečica,
 • Spodnje Pobrežje,
 • Šentjanž,
 • Trnovec,
 • Varpolje,
 • Zgornje Pobrežje. 

 Občina Solčava obsega 4 naselja:

 • Logarska dolina,
 • Podolševa,
 • Robanov kot,
 • Solčava.