GOV.SI

Na Oddelku za javni red Upravne enote Maribor opravljamo naslednje storitve: