GOV.SI

Oddelek za prostor, kmetijstvo in splošne zadeve

Na oddelku za prostor, kmetijstvo in splošne zadeve Upravne enote Litija opravljamo naslednje storitve: