Skoči do osrednje vsebine

Naselja upravne enote

Občina Litija obsega 107 naselij: 

 • Berinjek,
 • Bistrica,
 • Bitiče,
 • Boltija,
 • Borovak pri Polšniku,
 • Breg pri Litiji,
 • Brezje pri Kumpolju,
 • Brezovo,
 • Brglez,
 • Cirkuše,
 • Čateška Gora,
 • Čeplje,
 • Dobje,
 • Dobovica,
 • Dole pri Litiji,
 • Dolgo Brdo,
 • Gabrovka,
 • Gabrska Gora,
 • Gobnik,
 • Golišče,
 • Gorenje Jelenje,
 • Gornje Ravne,
 • Gradišče - k.o. Št. Lovrenc,
 • Hohovica,
 • Hude Ravne,
 • Javorje pri Gabrovki,
 • Jelenska Reber,
 • Jesenje,
 • Jevnica,
 • Ježevec,
 • Kal pri Dolah,
 • Kamni Vrh,
 • Kandrše-del,
 • Klanec pri Gabrovki,
 • Klenik,
 • Konj,
 • Konjšica-del,
 • Kresnice,
 • Kresniške Poljane,
 • Kresniški Vrh,
 • Kržišče pri Čatežu,
 • Kumpolje,
 • Laze pri Gobniku,
 • Laze pri Vačah,
 • Leše,
 • Litija,
 • Ljubež v Lazih,
 • Lukovec,
 • Magolnik,
 • Mala Goba,
 • Mala Sela,
 • Mamolj,
 • Moravče pri Gabrovki,
 • Moravška Gora,
 • Nova Gora,
 • Okrog,
 • Pečice,
 • Podbukovje pri Vačah,
 • Podpeč pod Skalo,
 • Podšentjur,
 • Pogonik,
 • Polšnik,
 • Ponoviče,
 • Potok pri Vačah,
 • Prelesje,
 • Prevale,
 • Preveg,
 • Preženjske Njive,
 • Radgonica,
 • Ravne,
 • Renke,
 • Ribče,
 • Ržišče,
 • Sava,
 • Selce,
 • Slavina,
 • Slivna,
 • Sopota,
 • Spodnje Jelenje,
 • Spodnji Hotič,
 • Spodnji Log,
 • Stranski Vrh,
 • Strmec,
 • Suhadole,
 • Širmanski Hrib,
 • Široka Set,
 • Šumnik,
 • Tenetiše,
 • Tepe
 • Tihaboj,
 • Tlaka,
 • Tolsti Vrh,
 • Vače,
 • Velika Goba,
 • Velika Preska,
 • Veliki Vrh pri Litiji,
 • Vernek,
 • Vodice pri Gabrovki,
 • Vovše,
 • Zagorica,
 • Zagozd,
 • Zapodje,
 • Zavrh,
 • Zglavnica,
 • Zgornja Jevnica,
 • Zgornji Hotič,
 • Zgornji Log.

Občina Šmartno pri Litiji obsega 55 naselij:

 • Bogenšperk,
 • Bukovica pri Litiji,
 • Cerovica,
 • Črni Potok,
 • Dolnji Vrh,
 • Dragovšek,
 • Dvor,
 • Gornji Vrh,
 • Gozd-Reka,
 • Gradišče - k.o. Grad. in Polj.,
 • Gradišče pri Litiji,
 • Gradiške Laze,
 • Jablaniške Laze,
 • Jablaniški Potok,
 • Jastrebnik,
 • Javorje,
 • Jelša,
 • Ježce,
 • Ježni Vrh,
 • Kamni Vrh pri Primskovem,
 • Koške Poljane,
 • Leskovica pri Šmartnem,
 • Liberga,
 • Lupinica,
 • Mala Kostrevnica,
 • Mala Štanga,
 • Mihelca,
 • Mišji Dol,
 • Mulhe,
 • Obla Gorica,
 • Podroje,
 • Poljane pri Primskovem,
 • Preska nad Kostrevnico,
 • Primskovo,
 • Račica,
 • Razbore - k.o. Ježni Vrh,
 • Razbore - k.o. Poljane - del,
 • Riharjevec,
 • Selšek,
 • Sevno,
 • Spodnja Jablanica,
 • Stara Gora pri Velikem Gabru,
 • Ščit,
 • Šmartno pri Litiji,
 • Štangarske Poljane,
 • Velika Kostrevnica,
 • Velika Štanga,
 • Vinji Vrh,
 • Vintarjevec,
 • Višnji Grm,
 • Volčja Jama,
 • Vrata,
 • Zagrič,
 • Zavrstnik,
 • Zgornja Jablanica.

V okviru Občina Ivančna Gorica obsega 5 naselij:

 • Pusti Javor,
 • Radanja vas,
 • Sela pri Sobračah,
 • Sobrače,
 • Vrh pri Sobračah.