Skoči do osrednje vsebine

Naselja upravne enote

Občina Benedikt obsega 13 naselij:

- Benedikt,

- Drvanja,

- Ihova,

- Ločki Vrh,

- Negovski Vrh,

- Obrat,

- Spodnja Bačkova,

- Spodnja Ročica,

- Stara Gora,

- Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah,

- Trotkova,

- Trstenik,

- Štajngrova.

 

Občina Cerkvenjak obsega 15 naselij:

- Andrenci,

- Brengova,

- Cenkova,

- Cerkvenjak,

- Cogetinci,

- Čagona,

- Grabonoški Vrh,

- Ivanjski Vrh,

- Kadrenci,

- Komarnica,

- Peščeni Vrh,

- Smolinci,

- Stanetinci,

- Vanetina,

- Župetinci.

 

Občina Lenart obsega 22 naselij:

- Črmljenšak,

- Dolge Njive,

- Gradenšak,

- Hrastovec v Slovenskih goricah,

- Lenart v Slovenskih goricah,

- Lormanje,

- Močna,

- Nadbišec,

- Radehova,

- Rogoznica,

- Selce,

- Spodnja Voličina,

- Spodnje Partinje,

- Spodnji Porčič,

- Spodnji Žerjavci,

- Straže,

- Šetarova,

- Vinička vas,

- Zamarkova,

- Zavrh,

- Zgornja Voličina,

- Zgornji Žerjavci.

 

Občina Sveta Ana obsega 12 naselij:

- Dražen Vrh,

- Froleh,

- Kremberk,

- Krivi Vrh,

- Ledinek,

- Lokavec,

- Rožengrunt,

- Sveta Ana,

- Zgornja Bačkova,

- Zgornja Ročica,

- Zgornja Ščavnica,

- Žice.

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obsega 8 naselij:

- Gočova,

- Osek,

- Spodnja Senarska,

- Spodnje Verjane,

- Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

- Zgornja Senarska,

- Zgornje Verjane,

- Zgornji Porčič.

 

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah obsega 8 naselij:

- Jurovski Dol,

- Malna,

- Spodnji Gasteraj,

- Srednji Gasteraj,

- Varda,

- Zgornje Partinje,

- Zgornji Gasteraj,

- Žitence.