Skoči do osrednje vsebine

Občini upravne enote

Naselja upravne enote

Občina Laško obsega 86 naselij:

 • Belovo,
 • Blatni vrh,
 • Brezno,
 • Brodnice,
 • Brstnik,
 • Brstovnica,
 • Bukovca,
 • Curnovec,
 • Debro,
 • Doblatina,
 • Dol pri Laškem,
 • Gabro,
 • Globoko,
 • Govce,
 • Gozdec,
 • Gračnica,
 • Harje,
 • Huda jama,
 • Jagoče,
 • Jurklošter,
 • Kladje,
 • Klenovo,
 • Konc,
 • Kuretno,
 • Lahomno,
 • Lahomšek,
 • Lahov Graben,
 • Laška vas,
 • Laško,
 • Lazišče,
 • Leskovca,
 • Lipni dol,
 • Lokavec,
 • Lože,
 • Mačkovec,
 • Mala Breza,
 • Male Grahovše,
 • Marija Gradec,
 • Marijina vas,
 • Modrič,
 • Mrzlo polje,
 • Obrežje pri Zidanem Mostu,
 • Ojstro,
 • Olešče,
 • Padež,
 • Paneče,
 • Plazovje,
 • Polana,
 • Povčeno,
 • Požnica,
 • Radoblje,
 • Reka,
 • Rifengozd,
 • Rimske Toplice,
 • Sedraž,
 • Selo nad Laškim,
 • Senožete,
 • Sevce,
 • Slivno,
 • Spodnja Rečica,
 • Stopce,
 • Strensko,
 • Strmca,
 • Suhadol,
 • Šentrupert,
 • Širje,
 • Škofce,
 • Šmihel,
 • Šmohor,
 • Tevče,
 • Tovsto,
 • Trnov hrib,
 • Trnovo,
 • Trobni dol,
 • Trojno,
 • Udmat,
 • Velike Gorelce,
 • Velike Grahovše,
 • Veliko Širje,
 • Vodiško,
 • Vrh nad Laškim,
 • Zabrež,
 • Zgornja Rečica,
 • Zidani Most,
 • Žigon.

Občina Radeče obsega 22 naselij:

 • Brunk,
 • Brunška gora,
 • Čimerno,
 • Dobrava,
 • Goreljce,
 • Hotemež,
 • Jagnjenica,
 • Jelovo,
 • Log pri Vrhovem,
 • Loška gora, 
 • Močilno,
 • Njivice,
 • Obrežje,
 • Počakovo,
 • Prapretno,
 • Radeče,
 • Rudna vas,
 • Stari dvor,
 • Svibno,
 • Vrhovo,
 • Zagrad,
 • Zavrate,
 • Žebnik.