Skoči do osrednje vsebine

Na krajevnem uradu Radeče opravljamo naslednje storitve za državljane:

 • vodenje matičnega registra ter izdajanje izpiskov,
 • vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva,
 • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti,
 • vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov,
 • vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin
 • potrjevanje podpor volilvcev,
 • upravne overitve,
 • sprejem vlog za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe SIGEN-CA,
 • vodenje postopkov s področja prometa,
 • izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
 • izdaja izpisov iz zemljiške knjige.