Skoči do osrednje vsebine

Naselja upravne enote

Občina Kočevje obsega 86 naselij:

 • Borovec pri  Kočevski Reki,
 • Breg pri Kočevju,
 • Brezovica pri Predgradu,
 • Bukova Gora,
 • Cvišlerji,
 • Čeplje,
 • Črni Potok pri Kočevju,
 • Dol,
 • Dolga vas,
 • Dolnja Briga,
 • Dolnje Ložine,
 • Gorenje,
 • Gornja Briga,
 • Gornje Ložine,
 • Gotenica,
 • Griček pri Željnah,
 • Hreljin,
 • Hrib pri Koprivniku,
 • Jelenja vas,
 • Kačji Potok,
 • Kleč,
 • Klinja vas,
 • Knežja Lipa,
 • Koblarji,
 • Kočarji,
 • Koče,
 • Kočevje,
 • Kočevska Reka,
 • Komolec,
 • Konca vas,
 • Koprivnik,
 • Kralji,
 • Kuhlarji,
 • Laze pri Oneku,
 • Laze pri Predgradu,
 • Livold, 
 • Mačkovec,
 • Mahovnik,
 • Mala Gora
 • Mlaka pri Kočevju,
 • Mlaka pri Kočevski Reki,
 • Mokri Potok,
 • Morava,
 • Mozelj,
 • Mrtvice,
 • Muha vas,
 • Nemška Loka,
 • Nove Ložine,
 • Novi Lazi,
 • Ograja,
 • Onek,
 • Paka pri Predgradu,
 • Podjetniško naselje Kočevje,
 • Podlesje,
 • Podstene,
 • Polom,
 • Predgrad,
 • Preža,
 • Primoži,
 • Pugled pri Starem Logu, 
 • Rajhenav,
 • Rajndol,
 • Rogati Hrib,
 • Sadni Hrib,
 • Seč,
 • Slovenska vas,
 • Smuka,
 • Spodnja Bilpa,
 • Spodnji  Log,
 • Stara Cerkev,
 • Stari Breg,
 • Stari Log,
 • Staro  Brezje,
 • Suhi Potok,
 • Svetli Potok,
 • Šalka vas,
 • Škrilj,
 • Štalcerji,
 • Topla Reber,
 • Trnovec,
 • Vimolj pri  Predgradu,
 • Vrbovec,
 • Vrt,
 • Zajčje Polje,
 • Zdihovo, 
 • Željne.

 Občina Kostel obsega 54 naselij:

 • Ajbelj,
 • Banja Loka,
 • Briga,
 • Brsnik,
 • Colnarji,
 • Delač,
 • Dolenja Žaga,
 • Dolenji Potok,
 • Dren,
 • Drežnik,
 • Fara,
 • Gladloka,
 • Gorenja Žaga,
 • Gorenji Potok,
 • Gotenc,
 • Grgelj,
 • Grivac,
 • Hrib pri Fari,
 • Jakšiči,
 • Jesenov Vrt,
 • Kaptol,
 • Kostel,
 • Krkovo nad Faro,
 • Kuželič,
 • Kuželj,
 • Laze pri Kostelu,
 • Lipovec pri Kostelu,
 • Mavrc,
 • Nova Sela,
 • Oskrt,
 • Padovo pri Fari,
 • Petrina,
 • Pirče,
 • Planina,
 • Poden,
 • Podstene pri Kostelu,
 • Potok,
 • Puc,
 • Rajšele,
 • Rake,
 • Sapnik,
 • Selo pri Kostelu,
 • Slavski Laz,
 • Srednji Potok,
 • Srobotnik ob  Kolpi,
 • Stelnik,
 • Stružnica,
 • Suhor,
 • Štajer,
 • Tišenpolj,
 • Vas,
 • Vimolj,
 • Vrh pri Fari,
 • Zapuže pri  Kostelu.

 Občina Osilnica obsega 19 naselij:

 • Belica,
 • Bezgarji,
 • Bezgovica,
 • Bosljiva Loka,
 • Grintovec pri Osilnici,
 • Križmani,
 • Ložec,
 • Malinišče,
 • Mirtoviči,
 • Osilnica,
 • Padovo pri Osilnici,
 • Papeži,
 • Podvrh,
 • Ribjek,
 • Sela,
 • Spodnji Čačič,
 • Strojiči,
 • Zgornji Čačič, 
 • Žurge.