GOV.SI

Oddelek za obče zadeve, okolje in prostor

Na oddelku za obče zadeve, okolje in prostor opravljamo naslednje naloge: