Skoči do osrednje vsebine

Naselja upravne enote

 Občina Grosuplje obsega 67 naselij:

 • Bičje,
 • Blečji Vrh,
 • Brezje pri Grosupljem,
 • Brvace,
 • Cerovo,
 • Cikava,
 • Čušperk,
 • Dobje,
 • Dole pri Polici,
 • Dolenja vas pri Polici,
 • Gabrje pri Ilovi Gori,
 • Gajniče,
 • Gatina,
 • Gorenja vas pri Polici,
 • Gornji Rogatec,
 • Gradišče,
 • Grosuplje,
 • Hrastje pri Grosupljem,
 • Huda Polica,
 • Koželjevec,
 • Lobček,
 • Luče,
 • Mala Ilova Gora,
 • Mala Loka pri Višnji Gori,
 • Mala Račna,
 • Mala Stara vas,
 • Mala vas pri Grosupljem,
 • Male Lipljene,
 • Mali Konec,
 • Mali Vrh pri Šmarju,
 • Malo Mlačevo,
 • Medvedica,
 • Paradišče,
 • Pece,
 • Peč,
 • Plešivica pri Žalni,
 • Podgorica pri Podtaboru,
 • Podgorica pri Šmarju,
 • Polica,
 • Ponova vas,
 • Predole,
 • Rožnik,
 • Sela pri Šmarju,
 • Spodnja Slivnica,
 • Spodnje Blato,
 • Spodnje Duplice,
 • Škocjan,
 • Šmarje-Sap,
 • Št. Jurij,
 • Tlake,
 • Troščine,
 • Udje,
 • Velika Ilova Gora,
 • Velika Loka,
 • Velika Račna,
 • Velika Stara vas,
 • Velike Lipljene,
 • Veliki Vrh pri Šmarju,
 • Veliko Mlačevo,
 • Vino,
 • Vrbičje,
 • Zagradec pri Grosupljem,
 • Zgornja Slivnica,
 • Zgornje Duplice,
 • Žalna,
 • Železnica,
 • Praproče pri Grosupljem.

 

Občina Ivančna Gorica obsega 137 naselij:

 • Ambrus,
 • Artiža vas,
 • Bakrc,
 • Boga vas,
 • Bojanji Vrh,
 • Bratnice,
 • Dreg pri Dobu,
 • Breg pri Temenici,
 • Breg pri Zagradcu,
 • Brezovi Dol,
 • Bukovica,
 • Čagošče,
 • Češnjice pri Zagradcu,
 • Debeče,
 • Dečja vas pri Zagradcu,
 • Dedni Dol,
 • Dob pri Šentvidu,
 • Dobrava pri Stični,
 • Dolenja vas pri Temenici,
 • Fužina,
 • Gabrje pri Stični,
 • Gabrovčec,
 • Gabrovka pri Zagradcu,
 • Glogovica,
 • Gorenja vas,
 • Gorenje Brezovo,
 • Gradiček,
 • Grintovec,
 • Griže,
 • Grm,
 • Hrastov Dol,
 • Ivančna Gorica,
 • Kal,
 • Kamni Vrh pri Ambrusu,
 • Kamno Brdo,
 • Kitni Vrh,
 • Kriška vas,
 • Krka,
 • Krška vas,
 • Kuželjevec,
 • Laze nad Krko,
 • Leskovec,
 • Leščevje,
 • Lučarjev Kal,
 • Mala Dobrava,
 • Mala Goričica,
 • Male Češnjice,
 • Male Dole pri Temenici,
 • Male Kompolje,
 • Male Lese,
 • Male Pece,
 • Male Rebrce,
 • Male Vrhe,
 • Mali Kal,
 • Mali Korinj,
 • Malo Črnelo,
 • Malo Globoko,
 • Malo Hudo,
 • Marinča vas,
 • Mekinje nad Stično,
 • Metnaj,
 • Mevce,
 • Mleščevo,
 • Mrzlo Polje,
 • Muljava,
 • Nova vas,
 • Obolno,
 • Oslica,
 • Osredek nad Stično,
 • Peščenik,
 • Petrušnja vas,
 • Planina,
 • Podboršt,
 • Podbukovje,
 • Podsmreka pri Višnji Gori,
 • Pokojnica,
 • Poljane pri Stični,
 • Polje pri Višnji Gori,
 • Potok pri Muljavi,
 • Praproče pri Temenici,
 • Primča vas,
 • Pristava nad Stično,
 • Pristava pri Višnji Gori,
 • Pristavlja vas,
 • Pungert,
 • Pusti Javor (spada v UE Litija),
 • Radanja vas (spada v UE Litija),
 • Radohova vas,
 • Ravni Dol,
 • Rdeči Kal,
 • Sad,
 • Sela pri Dobu,
 • Sela pri Sobračah (spada v UE Litija),
 • Sela pri Višnji Gori,
 • Selo pri Radohovi vasi,
 • Sobrače (spada v UE Litija),
 • Spodnja Draga,
 • Spodnje Brezovo,
 • Stari trg,
 • Stična,
 • Stranska vas ob Višnjici,
 • Sušica,
 • Šentjurje,
 • Šentpavel na Dolenjskem,
 • Šentvid pri Stični,
 • Škoflje,
 • Škrjanče,
 • Temenica,
 • Tolčane,
 • Trebež,
 • Trebnja Gorica,
 • Trnovica,
 • Valična vas,
 • Velika Dobrava,
 • Velike Češnjice,
 • Velike Dole pri Temenici,
 • Velike Kompolje,
 • Velike Lese,
 • Velike Pece,
 • Velike Rebrce,
 • Velike Vrhe,
 • Veliki Kal,
 • Veliki Korinj,
 • Veliko Črnelo,
 • Veliko Globoko,
 • Videm pri Temenici,
 • Vir pri Stični,
 • Višnja Gora,
 • Višnje,
 • Vrh pri Sobračah (spada v UE Litija),
 • Vrh pri Višnji Gori,
 • Vrhpolje pri Šentvidu,
 • Zaboršt pri Šentvidu,
 • Zagradec,
 • Zavrtače,
 • Zgornja Draga,
 • Znojile pri Krki.

 

Občina Dobrepolje obsega 24 naselij:

 • Bruhanja vas,
 • Cesta,
 • Četež pri Strugah,
 • Hočevje,
 • Kolenča vas,
 • Kompolje,
 • Lipa,
 • Mala vas,
 • Paka,
 • Podgora,
 • Podgorica,
 • Podpeč,
 • Podtabor,
 • Ponikve,
 • Potiskavec,
 • Predstruge,
 • Pri Cerkvi - Struge,
 • Rapljevo,
 • Tisovec,
 • Tržič,
 • Videm,
 • Vodice,
 • Zagorica,
 • Zdenska vas.