Skoči do osrednje vsebine

Na Krajevnem uradu Dobrepolje opravljamo naslednje storitve za državljane:

  • vodenje matičnih in državljanskih knjig ter izdajanje izpiskov,
  • vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva,
  • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti,
  • vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov,
  • vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin ter potrjevanje podpor volivca.