GOV.SI

Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve opravljamo naslednje naloge: