Skoči do osrednje vsebine

Naselja upravne enote

Občina Črnomelj obsega 122 naselij:

 • Adlešiči,
 • Balkovci,
 • Bedenj,
 • Belčji vrh,
 • Bistrica,
 • Blatnik pri Črnomlju,
 • Bojanci,
 • Brdarci,
 • Breg pri Sinjem vrhu,
 • Breznik,
 • Butoraj,
 • Cerkvišče,
 • Črešnjevec pri Dragatušu,
 • Črnomelj,
 • Čudno selo,
 • Dalnje njive,
 • Damelj,
 • Desinec,
 • Deskova vas,
 • Dečina,
 • Dobliče,
 • Doblička gora,
 • Dolenja Podgora,
 • Dolenja vas pri Črnomlju,
 • Dolenjci,
 • Dolenji Radenci,
 • Dolenji Suhor pri Vinici,
 • Dolnja Paka,
 • Draga pri Sinjem vrhu,
 • Dragatuš,
 • Dragovanja vas,
 • Dragoši,
 • Drenovec,
 • Drežnik,
 • Fučkovci,
 • Golek pri Vinici,
 • Golek,
 • Gorenja Podgora,
 • Gorenjci pri Adlešičih,
 • Gorenji Radenci,
 • Gorica,
 • Gornja Paka,
 • Gornji Suhor pri Vinici,
 • Griblje,
 • Grič pri Dobličah,
 • Hrast pri Vinici,
 • Hrib,
 • Jankoviči,
 • Jelševnik,
 • Jerneja vas,
 • Kanižarica,
 • Knežina,
 • Kot ob Kolpi,
 • Kot pri Damlju,
 • Kovača vas,
 • Kovačji grad,
 • Kvasica,
 • Lokve,
 • Mala Lahinja,
 • Mala sela,
 • Mali Nerajec,
 • Marindol,
 • Mavrlen,
 • Mihelja vas,
 • Miklarji,
 • Miliči,
 • Močile,
 • Naklo,
 • Nova Lipa,
 • Obrh pri Dragatušu,
 • Ogulin,
 • Otovec,
 • Paunoviči,
 • Pavičiči,
 • Perudina,
 • Petrova vas,
 • Pobrežje,
 • Podklanec,
 • Podlog,
 • Prelesje,
 • Preloka,
 • Pribinci,
 • Purga,
 • Pusti Gradec,
 • Rim,
 • Rodine,
 • Rožanec,
 • Rožič vrh,
 • Ručetna vas,
 • Sela pri Dragatušu,
 • Sela pri Otovcu,
 • Selce pri Špeharjih,
 • Sečje selo,
 • Sinji Vrh,
 • Sodevci,
 • Srednji Radenci,
 • Stara Lipa,
 • Stari trg ob Kolpi,
 • Stražnji Vrh,
 • Svibnik,
 • Šipek,
 • Špeharji,
 • Talčji Vrh,
 • Tanča Gora,
 • Tribuče,
 • Tušev dol,
 • Učakovci,
 • Velika Lahinja,
 • Velika sela,
 • Veliki Nerajec,
 • Vinica,
 • Vojna vas,
 • Vranoviči,
 • Vrhovci,
 • Vukovci,
 • Zagozdac,
 • Zajčji Vrh,
 • Zapudje,
 • Zastava,
 • Zilje,
 • Zorenci,
 • Žunič.

Občina Semič obsega 47 naselij:

 • Blatnik pri Črmošnjicah,
 • Brezje pri Rožnem dolu,
 • Brezje pri Vinjem vrhu,
 • Brezova reber,
 • Brezovica pri Črmošnjicah,
 • Brstovec,
 • Cerovec pri Črešnjevcu,
 • Črešnjevec pri Semiču,
 • Črmošnjice,
 • Gaber pri Črmošnjicah,
 • Gornje Laze,
 • Gradnik,
 • Hrib pri Cerovcu,
 • Hrib pri Rožnem dolu,
 • Kal,
 • Komarna vas,
 • Krupa,
 • Krvavčji vrh,
 • Lipovec,
 • Maline pri Štrekljevcu,
 • Mašelj,
 • Moverna vas,
 • Nestoplja vas,
 • Omota,
 • Oskoršnica,
 • Osojnik,
 • Planina,
 • Podreber,
 • Potoki,
 • Praproče,
 • Praprot,
 • Preloge,
 • Pribišje,
 • Pugled,
 • Rožni dol,
 • Sela pri Vrčicah,
 • Semič,
 • Sodji vrh,
 • Sovinek,
 • Sredgora,
 • Srednja vas,
 • Starihov vrh,
 • Stranska vas pri Semiču,
 • Štrekljevec,
 • Trebnji vrh,
 • Vinji vrh pri Semiču,
 • Vrčice.
Iskalnik