Skoči do osrednje vsebine

Na krajevnem uradu Semič opravljamo naslednje storitve za državljane:

  • vodenje matičnega registra ter izdajanje izpiskov,
  • vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva na območju krajevnega urada,
  • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti,
  • vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov,
  • vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin ter zbiranje podpisov za podporo referendumskim pobudam.