Skoči do osrednje vsebine

Na krajevnem uradu Vojnik opravljamo naslednje storitve za državljane:

  • vodenje matičnega registra ter izdajanje izpiskov,
  • vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva,
  • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti,
  • vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov,
  • vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin,
  • sprejem vlog za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe SIGEN-CA in mobilne identitete smsPASS,
  • potrjevanje podpor volivca.