Skoči do osrednje vsebine

Naselja upravne enote

Občina Celje obsega 39 naselij:

 • Brezova,
 • Bukovžlak,
 • Celje
 • Dobrova,
 • Glinsko,
 • Gorica pri Šmartnem,
 • Jezerce pri Šmartnem,
 • Košnica pri Celju,
 • Lahovna,
 • Leskovec,
 • Lipovec pri Škofji vasi,
 • Ljubečna,
 • Loče,
 • Lokrovec,
 • Lopata,
 • Medlog,
 • Osenca,
 • Otemna
 • Pečovnik,
 • Pepelno,
 • Prekorje,
 • Rožni vrh,
 • Runtole
 • Rupe,
 • Slance,
 • Slatina v Rožni dolini,
 • Šentjungert
 • Škofja vas
 • Šmarjeta pri Celju
 • Šmartno v Rožni dolini,
 • Šmiklavž pri Škofji vasi,
 • Teharje,
 • Tremerje,
 • Trnovlje pri Celju,
 • Vrhe,
 • Začret,
 • Zadobrova,
 • Zvodno,
 • Žepina.

 Občina Dobrna obsega 11 naselij:

 • Brdce nad Dobrno,
 • Dobrna,
 • Klanc,
 • Loka pri Dobrni,
 • Lokovina,
 • Parož,
 • Pristova,
 • Strmec nad Dobrno,
 • Vinska gorica
 • Vrba,
 • Zavrh nad Dobrno.

 Občina Štore obsega 12 naselij:

 • Draga,
 • Javornik,
 • Kanjuce,
 • Kompole,
 • Laška vas pri Štorah,
 • Ogorevc,
 • Pečovje,
 • Prožinska vas,
 • Svetina,
 • Svetli dol,
 • Šentjanž nad Štorami,
 • Štore.

 Občina Vojnik obsega 56 naselij:

 • Arclin,
 • Beli potok pri Frankolovem,
 • Bezenškovo bukovje,
 • Bezovica,
 • Bovše,
 • Brdce,
 • Čreškova,
 • Črešnjevec,
 • Črešnjice,
 • Dedni vrh pri Vojniku
 • Dol pod Gojko,
 • Frankolovo,
 • Gabrovec pri Dramljah,
 • Globoče,
 • Gradišče pri Vojniku,
 • Homec,
 • Hrastnik,
 • Hrenova,
 • Ilovca,
 • Ivenca,
 • Jankova,
 • Kladnart,
 • Koblek,
 • Konjsko,
 • Landek,
 • Lemberg pri Novi cerkvi,
 • Lešje,
 • Lindek,
 • Lipa pri Frankolovem,
 • Male dole,
 • Nova cerkev,
 • Novake,
 • Podgorje pod Čerinom,
 • Polže,
 • Pristava,
 • Rakova steza,
 • Razdelj,
 • Razgor,
 • Razgorce,
 • Rove,
 • Selce,
 • Socka,
 • Straža pri Dolu,
 • Straža pri Novi cerkvi,
 • Stražica,
 • Tomaž nad Vojnikom,
 • Trnovlje pri Socki,
 • Velika raven,
 • Verpete,
 • Vine,
 • Višnja vas,
 • Vizore,
 • Vojnik,
 • Zabukovje,
 • Zlateče,
 • Želče.