Skoči do osrednje vsebine

Upravno sodišče opravlja upravnosodni nadzor, torej nadzorstvo nad zakonitostjo aktov in delovanja upravnih organov države, ki je ena najpomembnejših nalog sodstva.

Po naši ustavni ureditvi upravnosodni nadzor ni samo nadzor nad zakonitostjo upravnih aktov, temveč je zelo pomemben tudi pri zagotavljanju sodnega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Upravno sodišče namreč odloča tudi o zakonitosti posamičnih aktov in dejanj, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo.

Upravno sodišče ima status višjega sodišča.