Skoči do osrednje vsebine

Delovna in socialna sodišča

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Štiri delovna in socialna sodišča kot specializirana prvostopenjska sodišča v Republiki Sloveniji odločajo o individualnih in kolektivnih delovnih sporih.

Presojajo tudi v sporih, ki so vloženi zaradi domnevnih kršitev pri zagotavljanju socialne varnosti, pravice do pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pravice do zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti ter tudi v sporih v zvezi z družinskimi in socialnimi prejemki.

Senat sodišča prve stopnje je v delovnih in socialnih sporih sestavljen iz sodnika kot predsednika senata in dveh sodnikov porotnikov kot članov senata, od katerih je eden izvoljen s seznama kandidatov delavcev oziroma zavarovancev, drugi pa s seznama kandidatov delodajalcev oziroma zavodov.

Na drugi stopnji zoper odločitve prvostopenjskih sodišč odloča Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani.