Skoči do osrednje vsebine

Delovna in socialna sodišča

Štiri delovna in socialna sodišča kot specializirana prvostopenjska sodišča v Republiki Sloveniji odločajo o individualnih in kolektivnih delovnih sporih.

Presojajo tudi v sporih, ki so vloženi zaradi domnevnih kršitev pri zagotavljanju socialne varnosti, pravice do pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pravice do zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti ter tudi v sporih v zvezi z družinskimi in socialnimi prejemki.

Senat sodišča prve stopnje je v delovnih in socialnih sporih sestavljen iz sodnika kot predsednika senata in dveh sodnikov porotnikov kot članov senata, od katerih je eden izvoljen s seznama kandidatov delavcev oziroma zavarovancev, drugi pa s seznama kandidatov delodajalcev oziroma zavodov.

Na drugi stopnji zoper odločitve prvostopenjskih sodišč odloča Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani.