Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Službi za razvojne projekte načrtujemo, pripravljamo, organiziramo, usklajujemo, usmerjamo in vodimo raziskovalne in razvojne projekte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom in varstva pred utopitvami ter projekte iz nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Izvajamo svetovalno, metodološko, analitično, administrativno, strokovno tehnično in izobraževalno podporo projektnemu svetu in projektnim skupinam ter sodelujemo z odgovornimi nosilci projektov. 

Izvajamo aktivnosti za pridobivanje finančnih sredstev v okviru različnih finančnih instrumentov oziroma programov, kot so Instrument predpristopne pomoči, Sredstva mehanizma Unije na področju civilne zaščite, Okvirni program Evropske skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj, Evropski strukturni in kohezijski skladi, Sklad za notranjo varnost, s področja izobraževanja in usposabljanja, informacijske družbe in podobno.

Usklajujemo aktivnosti za izvajanje projektov z drugimi organizacijskimi enotami uprave, na medresorski ravni in zunanjimi ustanovami ter partnerji v Sloveniji in tujini ter skrbimo za prenos dobrih praks na področju projektnega vodenja v redno delo uprave. Nevladnim organizacijam s področja zaščite in reševanja svetujemo pri pridobivanju in izvajanju projektov.