Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Služba za podporo vodenju opravlja organizacijske, usklajevalne, nadzorstvene in administrativne naloge za generalnega direktorja ter njegovega namestnika, skrbi za pravočasno pripravo gradiv za Kabinet ministra ter izvaja koordinacijo aktivnosti notranjih organizacijskih enot.

Sodeluje pri pripravi poslovnega plana in drugih strateških dokumentov s področja dela Uprave za zaščito in reševanje. Spremlja ustreznost, kakovost in pravočasnost uresničevanja letnega poslovnega plana, letnega načrta dela uprave, sklepov kolegijev ter delovnih teles. Koordinira pripravo in spremlja izvajanje finančnega načrta, predmetnega plana nabav opreme, načrta razvojnih programov, investicijskih dokumentov in drugih ključnih dokumentov za delo uprave. Skrbi za področje varovanja osebnih podatkov ter informacij javnega značaja, vodi razvid upravnih postopkov za Uprave za zaščito in reševanje ter zagotavlja pravno pomoč.