Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Sektor za investicije in javna naročila opravlja naloge, ki se nanašajo na:

  • načrtovanje, vodenje, nadzor nad izvedbo in spremljanje investicij ter pripravo analiz, poročil in drugih gradiv s področja investicij v javne zdravstvene zavode, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija;
  • oddajo javnih naročil investicijskega značaja, prevzem in obračun izvedenih javnih naročil;
  • razpolaganje z nepremičninami oziroma drugim opredmetenim premoženjem države, ki je v upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija;
  • spremljanje gospodarjenja z zgradbami in opremo v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija;
  • ugotavljanje upravičenosti in nadzor nad izvedbo investicij ter pripravo analiz, poročil in drugih gradiv s področja investicij v javne zdravstvene zavode, katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti, Republika Slovenija pa jih sofinancira;
  • vodenje in koordiniranje postopkov za izvedbo centralnih javnih naročil za javne zdravstvene zavode;
  • pripravo analiz in poročil v zvezi z izvedenimi postopki javnega naročanja;
  • pripravo podlag in izvajanje postopkov za financiranje oziroma sofinanciranje investicij lokalnih skupnosti v javne zdravstvene zavode na primarnem nivoju;
  • druge naloge, ki se v skladu s predpisi in glede na naravo dela v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, nanašajo na področje investicijskih vlaganj v javno zdravstvo.