GOV.SI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

  • Minister Zdravko Počivalšek se je včeraj v družbi slovenske veleposlanice na Poljskem Božene Forštnarič Boroje udeležil Bilateralne konference Slovenija-Poljska o investicijskih potencialih, ki so glede na trend rasti poljskih investicij v Slovenijo vedno večji. Poljske naložbe so namreč lani pri nas presegle 26 milijonov evrov in izkazale 5 % rast. Minister se je sestal tudi z vojvodo Šlezije gospodom Jaroslawom Wieczorekom in otvoril Častni konzulat RS v Katovicah. Danes se je minister sestal tudi s predstavnikom malih in srednje velikih podjetij na Poljskem, gospodom Adamom Ambramowiczem.

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pristojno za izvajanje nalog na podlagi Zakona o poštnih storitvah. Zakon med drugim ureja zagotavljanje, izvajanje in financiranje univerzalne poštne storitve ter uvaja pogoje za dostopnost do poštnega omrežja. Univerzalno poštno storitev predpisane kakovosti Pošta Slovenije d.o.o. zagotavlja vsem državljanom RS, in sicer v obsegu, kot ji to nalagata Zakon in Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve.

  • Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je srečal s predstavniki konzorcija slovenskih dobaviteljev Mercatorja, družb Fortenova in Agrokor ter ruske Sberbanke. Minister je želel preveriti resničnost nekaterih navedb o Mercatorju v javnosti. Na srečanju je od največjih lastnikov ter poslovodstva Skupine Fortenova prejel zagotovila, da ne delajo v smeri razbitja Mercatorja. Minister se je zavzel, da sedež Mercatorja še naprej ostane v Sloveniji ter da slovenski dobavitelji z novo družbo Fortenova dosežejo pisni dogovor, ki jim bo omogočal ustrezne pogoje poslovanja ter enakopravno obravnavo z drugimi dobavitelji.

Aktualno

Dogodki

  • Slovenski regionalni dnevi 2019

    Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Slovenski regionalni razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij tudi letos organizirajo Slovenske regionalne dneve 2019, ki bodo tokrat potekali v Goriški regiji, natančneje v Bovcu, v Kulturnem domu in v Hotelu Alp, 24. in 25. oktobra 2019, pod naslovom »Demografske spremembe in regionalni razvoj«.

    Bovec