Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Državni zbor je predstavniško in zakonodajno telo, ki opravlja vse glavne funkcije sodobnega parlamenta: zakonodajno, volilno in nadzorno. V okviru zakonodajne funkcije sprejema spremembe ustave, zakone in druge splošne akte, poslovnik, državni proračun in zaključni račun proračuna, ratificira mednarodne pogodbe in razpisuje referendume. V okviru nadzorne funkcije zlasti odreja parlamentarne preiskave, odloča o zaupnici in nezaupnici vladi, pa tudi o obtožbi predsednika republike, predsednika vlade in ministrov pred ustavnim sodiščem. V okviru volilne funkcije imenuje in razrešuje visoke državne funkcionarje.

Državni zbor je kolegijsko telo, ki šteje 90 poslancev, državljanov Republike Slovenije. V njem so posebej zastopani tudi pripadniki italijanske in madžarske skupnosti, saj ima vsaka narodna skupnost zagotovljeno eno poslansko mesto ne glede na število njenih pripadnikov.

Člani državnega zbora

Poslanci so izvoljeni neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice, s tajnim glasovanjem. Za poslanca je lahko izvoljen vsak državljan, ki je dopolnil 18 let in mu ni bila odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica čez polnoletnost.

Poslanski mandat traja štiri leta, lahko pa se konča prej zaradi razpusta Državnega zbora in predčasnih volitev. Mandatna doba Državnega zbora je lahko tudi daljša od štiriletne, vendar le v primeru vojne ali izrednega stanja.

Poslanci opravljajo poslansko funkcijo poklicno, zaradi česar zanje velja nezdružljivost funkcije poslanca z nekaterimi drugimi funkcijami ali dejavnostmi.