Skoči do osrednje vsebine

Zagovornik načela enakosti

Zagovornik načela enakosti je samostojni državni organ, ki zagotavlja neodvisno pomoč diskriminiranim osebam pri uveljavljanju njihovih pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo v upravnih in sodnih postopkih.

Poleg svetovanja in pravne pomoči opravlja neodvisne raziskave na področju varstva pred diskriminacijo, objavlja poročila ter izdaja priporočila državnim organom, lokalnim skupnostim, delodajalcem, gospodarskim subjektom in drugim subjektom o položaju oseb z določeno osebno okoliščino. Poleg tega lahko opravlja nekatere naloge inšpekcijskega nadzora nad zagotavljanjem pravice do varstva pred diskriminacijo.

V primerjavi z varuhom človekovih pravic področje dela zagovornika načela enakosti ni omejeno samo na varstvo pred morebitnimi diskriminatornimi ravnanji v javnem sektorju, temveč proučuje stanje in ukrepa tudi na področju zasebnega sektorja.