Skoči do osrednje vsebine

Komisija za preprečevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije je pristojna za preprečevanje korupcije in omejevanje korupcijskih tveganj, krepitev integritete ter nadzor in preiskovanje sumov domnevnih koruptivnih ravnanj.

Komisijo sestavljajo trije člani, predsednik in dva namestnika. Predsednik vodi in organizira delo komisije, njegov glas pri odločanju o vsebinskih zadevah pa je enakovreden glasu posameznega namestnika. Odločitve o vsebinskih zadevah sprejema komisija na sejah z večino glasov vseh članov komisije.

Vodstvo komisije za šest let imenuje predsednik republike po predhodnem mnenju posebne izbirne komisije, v katero so vključeni predstavniki vseh treh vej oblasti in civilne družbe.