Skoči do osrednje vsebine

Fiskalni svet je neodvisni in samostojni državni organ, ki nadzira vodenje javnofinančne politike v državi. Fiskalni svet spremlja izvajanje fiskalnega pravila, srednjeročno uravnoteženih prihodkov in odhodkov brez zadolževanja ter preverja, kako se izvajajo predpisi Evropske unije, ki urejajo gospodarsko upravljanje v državah članicah.

Fiskalni svet med drugim presoja, ali je javnofinančna politika, ki se izvaja, vzdržna in v skladu s fiskalnimi pravili ter lahko v zvezi s tem izda priporočila. Dejaven je pri presoji predloga državnega proračuna, opozarja pa tudi na izjemne okoliščine, ki lahko povzročijo odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ.

Sestavljajo ga trije člani, ki jih na predlog vlade imenuje državni zbor. Člani so izvoljeni za pet let, največ dvakrat zaporedoma.