Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Fiskalni svet je neodvisen in samostojen državni organ, ki nadzira vodenje javnofinančne politike v državi. Fiskalni svet spremlja izvajanje fiskalnega pravila, srednjeročno uravnoteženih prihodkov in odhodkov brez zadolževanja ter preverja, kako se izvajajo predpisi Evropske unije, ki urejajo gospodarsko upravljanje v državah članicah.

Fiskalni svet med drugim presoja, ali je javnofinančna politika, ki se izvaja, vzdržna in v skladu s fiskalnimi pravili, ter lahko v zvezi s tem izda priporočila. Dejaven je pri presoji predloga državnega proračuna, opozarja pa tudi na izjemne okoliščine, ki lahko povzročijo odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ.

Sestavljajo ga trije člani, ki jih na predlog vlade na ta položaj imenuje Državni zbor. Člani so izvoljeni za pet let, največ dvakrat zaporedoma.