Skoči do osrednje vsebine

Državna volilna komisija

Državna volilna komisija izvaja, nadzoruje in usklajuje volilne postopke, s čimer zagotavlja, da volitve v naši državi potekajo zakonito in je posameznikom zagotovljena volilna pravica. Zagotavlja tudi izvedbo glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije.

Kot najvišji volilni organ imenuje člane volilnih komisij, usklajuje in nadzoruje njihovo delo ter jim daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem volilne zakonodaje.

Državna volilna komisija predpisuje obrazce za izvajanje volilnih zakonov, določa enotne standarde za volilno gradivo in druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil.

Državno volilno komisijo imenuje državni zbor, sestavljajo pa jo predsednik in pet članov ter njihovi namestniki.