GOV.SI

Izvajalci socialnega zavarovanja

Država izpolnjuje ustavno pravico do socialne varnosti tako, da ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje. Izvajalci socialnega zavarovanja pa v vzpostavljenih zavarovalnih razmerjih zagotavljajo zavarovancem zakonsko določene ugodnosti.