Skoči do osrednje vsebine

Dogodki

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • 12. sejem izobraževanja in poklicev Informativa

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi letos aktivno sodeluje na 12. sejmu izobraževanja in poklicev Informativa. Mladim bomo skušali čim bolj približati poklic kmeta ter poklice v gozdarstvu.

  Gospodarsko razstavišče Ljubljana (razstavni prostor MKGP je v dvorani C1)
 • Informativa 2020

  Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se bo začela 12. Informativa - sejem izobraževanja in poklicev, na kateri se bo s svojimi naprednimi elektronskimi storitvami, ki jih razvijamo za dijake in študente, predstavilo tudi Ministrstvo za javno upravo.

  Gospodarsko razstavišče Ljubljana
 • Javni posvet o tehnologiji 5G bo 24. januarja

  Tehnologija 5G je tehnologija prihodnosti. Njeno uvajanje je ena izmed pomembnejših tem, ne le za naše ministrstvo in vlado, ampak za celo Slovenijo.

  Ljubljana, Konferenčna dvorana Ministrstva za javno upravo
 • Novinarska konferenca - 100 let pobude državnega varovanja narave Slovencev

  Vabimo vas na novinarsko konferenco na kateri bodo sogovorniki predstavili kako je bilo pred 100 leti in kako danes varujemo izjemno slovensko naravo. Pred 100 leti je 13 znanstvenikov in strokovnjakov nevladne organizacije Odseka za varstvo prirode Muzejskega društva v Ljubljani - predstavilo Spomenico. Poziv k varstvu narave, strnjen v štirih točkah, je bil namenjen Pokrajinski vladi za Slovenijo. Na novinarski konferenci bodo sodelovali: Marko Maver, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor; mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor, Zavod RS za varstvo narave; mag. Jana Vidic, Sektor za ohranjanje narave, Ministrstvo za okolje in prostor; Damjan Vinko, predstavnik nevladnih organizacij s področja biotske raznovrstnosti pri Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami; Janez Kastelic, direktor, Krajinski park Ljubljansko barje, predstavnik Skupnosti parkov.

  Prirodoslovno muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, Ljubljana
 • Okrogla miza o govedoreji v luči nove Skupne kmetijske politike

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila okrogle mize z naslovom »Perspektiva govedoreje v novem programskem obdobju«, ki jo organizira Rejsko društvo za lisasto pasmo Gornja Radgona s strokovno pomočjo KGZ Murska Sobota ter OE KGZS Murska Sobota.

  Pomurski sejem (velika sejna dvorana), Gornja Radgona
 • Informativni dan za razpis v okviru Obzorja 2020 - RISE

  Informativni dan je namenjen osnovni predstavitvi razpisa RISE, predstavitvi treh uspešnih slovenskih partnerjev v projektih RISE ter anonimizirani analizi evalvacijskih poročil slovenskih udeležencev v zadnjem razpisu H2020-MSCA-RISE-2019 ter medsebojni izmenjavi informacij ter izkušenj.

  MIZŠ, Kotnikova 38, Ljubljana
  (sejna soba V. nadstropje; 503)
 • Predstavitev zbornika znanstvenih študij z naslovom Works of Art on Parchment and Paper - Interdisciplinary Approaches

  V četrtek, 30. januarja 2020, ob 11. uri bo v Arhivu Republike Slovenije potekala predstavitev zbornika znanstvenih študij z naslovom "Works of Art on Parchment and Paper - Interdisciplinary Approaches". Avtorji so z različnih zornih kotov osvetlili dinamične procese ustvarjanja, ohranjanja ter prezentacije likovnih del na pergamentu in papirju.

  Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana
 • Preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področja uprave

  Preizkusi strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področja uprave bodo 12. 2. 2020 v prostorih Arhiva Republike Slovenije.

  Arhiv Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana
 • Preizkusi strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ponudnikov storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev

  Preizkusi strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ponudnikov storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev bodo 12. 3. 2020 v prostorih Arhiva Republike Slovenije

  Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, Ljubljana
 • Informativni dan Obzorje 2020 - področje SC7 - Varnost

  Informativni dan in iskanje partnerjev za sodelovanje pri pripravi skupnih projektov za H2020 - področje varnost; 12. - 13.03.2020

  Bruselj
Iskalnik