Skoči do osrednje vsebine

Delavnica EMAS o poti v krožno gospodarstvo in spodbujanju uvajanja EMAS v Sloveniji

Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
Minister Simon Zajc bo pozdravil udeležence EMAS (Sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) delavnice z naslovom »Na poti v krožno gospodarstvo – Spodbudimo uvajanje EMAS v Sloveniji«, ki jo organizira ZRS Bistra Ptuj, v sodelovanju z MOP in ARSO. Okoljski sistem EMAS je reguliran z Uredbo EMAS (št. 1221/2009), ki med drugim poziva države članice EU, da preučijo in sprejmejo ukrepe oprostitve uporabe zakonskih določb ter boljšo pravno ureditev tako, da se breme EMAS organizacijam odstrani, zmanjša ali poenostavi z namenom učinkovitega delovanja trgov in dviga ravni konkurenčnosti.