GOV.SI

Dogodki

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Ocenjevalna misija ob vpisu Klasičnega Krasa na seznam svetovne dediščine

  Državni sekretar Marko Maver bo nagovoril udeležence uvodnega dela ocenjevalne misije ob vpisu Klasičnega Krasa na seznam svetovne dediščine. MOP je 25. januarja 2019 na Center za svetovno dediščino v Parizu vložil kandidaturo za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO. Predlagano območje Klasičnega krasa obsega 25.461 ha, vplivno območje pa 58.339 ha in leži v občinah Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna, z osrednjima zavarovanima območjema - Notranjskim regijskim parkom in Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera.

  Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, Postojna
 • Uradno odprtje Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2019

  Državni sekretar Marko Maver bo nagovoril udeležence uradnega odprtja Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2019. Teden z osrednjo mislijo »#SEA4FUTURE«, ki bo organiziran med 17. in 28. septembrom na različnih lokacijah slovenske obale, je prerasel v pomembno prireditev, ki ustvarja nova partnerstva za kakovostne rešitve ob skupnem morju. Namen dogodka je povečati ozaveščenost o morju, obali in njenemu zaledju, naravnih virih in gospodarskem potencialu, ki ga ti predstavljajo, obenem opozarjati na tveganja, katerim sta morje in obala izpostavljena zaradi naravnih pojavov in človeških dejanj.

  Hotel Bernardin, Portorož
 • Obisk delegacije deželnega parlamenta dežele Saška-Anhalt na MOP

  Državni sekretar Marko Maver bo sprejel in pozdravil nemško delegacijo odbora za okolje in energijo deželnega parlamenta dežele Saška-Anhalt. Predstavniki MOP bodo nemški delegaciji predstavili področja krožnega gospodarstva; odlaganja odpadkov in oskrbe z vodo ter čiščenja odpadnih voda.

  Zaprto za javnost

  MOP
 • 9. Konferenca komunalnega gospodarstva

  Državni sekretar Marko Maver bo nagovoril udeležence 9. Konference komunalnega gospodarstva. Na konferenci bodo osvetlili razvoj komunalnih dejavnosti skozi čas, opredelili soodvisnost razvoja komunale in družbe, se vprašali, ali razvojne možnosti komunale zagotavljajo reševanje izzivov sodobne družbe, ter izpostavili kibernetsko varnost komunalnih energetskih sistemov urbanega okolja z vidika kritične infrastrukture.

  Kongresni center Olimia, Podčetrtek
 • Strokovni dogodek »Počistimo z gradbenimi in kosovnimi odpadki«

  Predstavniki MOP se bodo udeležili strokovnega dogodka »Počistimo z gradbenimi in kosovnimi odpadki«, v organizaciji Ekologov brez meja. Z namenom da dogodku podelijo posebno težo, so med splošno javnostjo izvedli krajšo spletno raziskavo. Izmed 1583 vprašanih 97 % anketirancev meni, da je odlaganje gradbenih odpadkov v naravo problem, največ zaradi onesnaževanja virov pitne vode in vodotokov. Problem torej imamo, prihajajoči strokovni dogodek pa je eden od korakov na poti do rešitve.

  Lokacija: Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana
 • Copernicusova delavnica za uporabnike podnebnih podatkov - prijava do 7. 9.

  Učni center Copernicusove službe za spremljanje podnebnih sprememb bo pripravil brezplačno delavnico za uporabnike podnebnih podatkov. Delavnica je namenjena širokemu krogu uporabnikov, od strokovnjakov, ki podnebne podatke uporabljajo pri svojem delu, prek raziskovalcev in znanstvenikov do študentov. Na delavnici bodo predstavili Copernicusovo bazo podnebnih podatkov ter orodja za uporabo teh podatkov in primere njihove uporabe.

  Ljubljana