Skoči do osrednje vsebine

Dogodki

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Predstavitve osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

  Delovna skupna za pripravo nove Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 bo v okviru javne razprave predstavila osnutek dokumenta na javnih posvetih v:
  - Mariboru, 21. januarja 2020, v predavalnici Auditorium Maximum Pravne fakultete Maribor, Mladinska 9, Maribor;
  - Velenju 22. januarja 2020, v dvorani občinskega sveta Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje;
  - Novem mestu, 23. januarja 2020, v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto;
  - Ljubljani, 24. januarja 2020, v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, v veliki dvorani v prvem nadstropju;
  - Novi Gorici, 28. januarja 2020, v veliki dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;
  - Kopru, 29. januarja 2020, v veliki dvorani Pretorske palače v Kopru, Titov trg 3, Koper/Capodistria.

  Priprava osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 že od samega začetka poteka kot posvetovalni proces, v katerem sodelujejo predstavniki deležnikov z vseh ravni načrtovanja in upravljanja s prostorom ter nevladne organizacije. Javna razprava o osnutku dokumenta in o pripadajočemu Okoljskemu poročilu bo v Sloveniji potekala do 15. marca 2020.

 • Javna predstavitev osnutka dokumenta Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo

  MOP vabi vse zainteresirane na javno predstavitev osnutka dokumenta Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo (»Prioritised action framework - PAF«). Namen dogodka je predstaviti osnutek dokumenta, ki ga države članice EU pripravljajo v enotnem formatu za Evropsko komisijo. V dokumentu podamo oceno potrebnih finančnih sredstev za upravljanje in doseganje ciljev Nature 2000 iz finančnih instrumentov EU. Ocena je, da za obdobje od 2021 do 2027 v Sloveniji potrebujemo od 400 do 600 milijonov evrov sredstev. Komentarje in predloge posredujte do 14. februarja 2020 v obliki »komentar v dokumentu« na elektronsko pošto life-natura.mop@gov.si.

  Agencija RS za okolje (velika predavalnica, 4. nadstropje), Vojkova 1b, Ljubljana
 • Novinarska konferenca - 100 let pobude državnega varovanja narave Slovencev

  Vabimo vas na novinarsko konferenco na kateri bodo sogovorniki predstavili kako je bilo pred 100 leti in kako danes varujemo izjemno slovensko naravo. Pred 100 leti je 13 znanstvenikov in strokovnjakov nevladne organizacije Odseka za varstvo prirode Muzejskega društva v Ljubljani - predstavilo Spomenico. Poziv k varstvu narave, strnjen v štirih točkah, je bil namenjen Pokrajinski vladi za Slovenijo. Na novinarski konferenci bodo sodelovali: Marko Maver, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor; mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor, Zavod RS za varstvo narave; mag. Jana Vidic, Sektor za ohranjanje narave, Ministrstvo za okolje in prostor; Damjan Vinko, predstavnik nevladnih organizacij s področja biotske raznovrstnosti pri Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami; Janez Kastelic, direktor, Krajinski park Ljubljansko barje, predstavnik Skupnosti parkov.

  Prirodoslovno muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, Ljubljana
Iskalnik