Skoči do osrednje vsebine

Posvet o svetlobnem onesnaževanju

do
dvorana SAZU, Novi trg 3, Ljubljana
V Sloveniji se je v zadnjih letih, sploh z razvojem tehnologije LED, osvetljevanje razmahnilo čez vse razumne meje. Z organizacijo posveta želimo prispevati k sprejetju za naravo, ljudi in okolje ustrezne zakonodaje.

Republika Slovenija je ena redkih držav, ki je področje svetlobnega onesnaževanja okolja prepoznala kot tako pomembno, da ga je leta 2007 pravno uredila s sprejetjem Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 z dne 7. 9. 2007) in s tem postala primer dobre prakse. Uredba varuje ljudi, zdravje, biodiverziteto in astronomska opazovanja pred škodljivimi posledicami svetlobnega onesnaževanja okolja in je bila hkrati namenjena bolj učinkoviti rabi energije.

Kljub Uredbi se je v Sloveniji v zadnjih letih, sploh z razvojem tehnologije LED, osvetljevanje razmahnilo čez vse razumne meje. Tako so na primer vso noč prekomerno osvetljena parkirišča ob trgovskih središčih, ki ponoči samevajo, povezave med naselji, kjer ponoči ni pešcev, ampak le redek avtomobilski promet, pa tudi prometnice v naseljih so osvetljene veliko bolj, kot je to potrebno za normalno življenje. S tem povečujemo osvetljenost nočnega okolja, kar imenujemo svetlobno onesnaževanje. Zaradi pretirane razsvetljave porabimo več elektrike, hkrati pa motimo druge prebivalce našega planeta, predvsem živali. Ker je okoli nas vse več svetilk, izgubljamo pogled na zvezde, svetenje pa moti tudi naše spanje ter vpliva na splošno počutje in zdravje. Z organizacijo posveta želimo prispevati k sprejetju za naravo, ljudi in okolje ustrezne zakonodaje.

Okvirni program:

Sipanje svetlobe in nočno nebo - prof. dr. Tomaž Zwitter (UL, Fakulteta za matematiko in fiziko)

Spremljanje svetlobnega onesnaženja s pomočjo satelitov - Jure Stare

Razsežnosti svetlobnega onesnaževanja v Sloveniji - Aleš Šubic

Javna razsvetljava v bivalnem naselju – primer iz prakse - Miha Piber

Vpliv svetlobnega onesnaževanja na astronomska opazovanja - Herman Mikuž (Astronomski observatorij Golovec)

Vpliv svetlobnega onesnaževanja na ekosistemske storitve - dr. Marko Debeljak (Inštitut Jožef Štefan)

Vpliv svetlobnega onesnaževanja na žuželke in netopirje - dr. Tomi Trilar (PMS), doc.dr. Maja Zagmajster (UL, Biotehniška fakulteta)

Vpliv svetlobnega onesnaževanja na človeka - prof. dr. Damjana Rozman (UL, Medicinska fakulteta)

Problematika standarda SIST EN 13201 - doc. dr. Matej Kobav (UL, Fakulteta za elektrotehniko)

Zakaj svetlobno onesnaženje v Sloveniji stalno narašča in kdo so krivci za to? - Andrej Mohar (Temno nebo Slovenije)

Predstavitev novelirane Uredbe o omejevanju svetlobnega onesnaževanja - Marjeta Zupančič (MOPE)

Prijava na spletni strani SAZU do 10. 2. 2024.

Organizatorji posveta: Razred za naravoslovne vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), Svet za varovanje okolja pri SAZU in Prirodoslovni muzej Slovenije (PMS)