Skoči do osrednje vsebine

Celovita prenova stavb

do
preko Zooma
Celovita prenova stavb za krepitev njihove odpornosti na ekstremne vremenske dogodke (U1 - 4).
V integralnem projektu LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministrstva za okolje podnebje in energijo (MOPE) je predviden niz usposabljanj za ključne deležnike v procesu prenove stavbnega fonda kot gradniku postopnega prehoda v brezogljično družbo.

Niz tematskih usposabljanj je namenjen tudi strokovnjakom v javnem sektorju: predstavniki lokalnih skupnosti, ministrstev in njihovih organov, civilne zaščite, javnih zavodov in skladov in drugih. Javni sektor ima namreč pomembno vlogo pri sprejetju politik in ukrepov za blaženje in prilagajanje na spremenjene podnebne razmere, zelenem prehodu, javnem naročanju ter odločitvah o gradnji in prenovi trajnostnih in krožnih stavb. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu – www.care4climate.si

Gradbeni inštitut ZRMK organizira, oblikuje in izvaja niz tridnevnih usposabljanj na šestih tematskih področjih, namenjenih pospešitvi celovite, trajnostne (energetske) prenove stavbnega fonda v Sloveniji. Nizi tematskih usposabljanj obravnavajo pomembne vidike prenove stavb in so vsebinsko prilagojeni vsakokratni ciljni publiki iz nabora ključnih deležnikov.

V okviru usposabljanja je posebna pozornost namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju celovite prenove, ki je eden izmed ključev za čim hitrejše razogljičenje stavbnega fonda v našem okolju in možnosti integracije novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih inštrumentov.

Tokratno usposabljanje z oznako U1-4 naslavlja celovito prenovo stavb s poudarkom na krepitvi njihove odpornosti zaradi vse hujših ekstremnih vremenskih dogodkov, enemu izmed njih smo bili priča v začetku avgusta v večjem delu 2 Slovenije, kjer je vodna ujma pokazala vso moč narave. Nastala škoda in degradacije grajenega in naravnega okolja, npr. preobrazba rečnih strug, plazenje terena, uničenje rodovitne prsti, porušene stavbe, oskrba z vodo in elektriko in druge nujne gospodarske storitve, je ogromna.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna.

V primeru večjega števila prijav, bo dogodek potekal v dveh delih. Na usposabljanje U1-4 je obvezna prijava preko spletne prijavnice. Prijave sprejemamo do ponedeljka, 2. oktobra 2023 do 13. ure. V primeru težav kontaktirajte tehnično podporo na info@trajnostnagradnja.si.

Več informacij o akcijah, ki jih izvajamo v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so na voljo na spletni platformi TRAJNOSTNA GRADNJA.

Vljudno vabljeni.