Skoči do osrednje vsebine

Javni posvet o predlogu zakona o podnebnih spremembah

do
Naravni rezervat Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper ALI preko Zoom povezave
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v okviru priprave Zakona o
podnebnih spremembah pripravlja vsebinski posvet ter k aktivnemu sodelovanju
pri pripravi vsebin zakona vabi vse področne strokovnjake, deležnike ter
zainteresirano javnost.

Skladno z zavezo države (Dolgoročna podnebna strategija RS), da do 2050 doseže
podnebno nevtralnost, je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo začelo pripravljati sistemski zakon o podnebnih spremembah, ki bo služil kot pravni okvir za izvajanje, upravljanje, spremljanje ter poročanje o vseh vidikih podnebne politike v Sloveniji. Predlog novega zakona bo obsegal rešitve za učinkovitejše izpolnjevanje obveznosti do mednarodnih pravnih aktov (Pariški sporazum, Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja), vsebine, vezane na prenos zakonodaje EU v slovenski pravni red, vsebine, ki morajo biti urejene za uresničitev nacionalnih podnebnih ciljev ter določbe, vezane na vzpostavitev strukture, vloge in sodelovanja z relevantnimi deležniki.
Na strokovnem posvetu bo predstavljen osnutek zakona, še posebej pa bodo v ospredju tisti njegovi vidiki, kjer je bistvena osvetlitev problematike z gledišča različnih segmentov družbe. Jedro posveta bo delavnica, kjer bomo skupaj iskali najboljše in tudi konkretne rešitve za čimbolj celostno in domišljeno ureditev posameznih vrzeli, potreb in vprašanj.
Prijava na Javni posvet o predlogu Zakona o podnebnih spremembah

Javni posvet organizirajo:
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, IPoP - Inštitut za politike prostora, Focus - društvo za sonaraven razvoj