Skoči do osrednje vsebine

4. Platforma znanja: »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«

do
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova 16
Velika dvorana
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport organizira posvet »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe«. Na posvetu, ki bo potekal 13. decembra 2022 od 10. do 14. ure v Veliki dvorani ministrstva na Masarykovi 16 v Ljubljani, si želimo z vami deliti informacije o aktualnih pobudah za prihodnji razvoj vrednotenja na področju raziskav na EU ravni ter izmenjati mnenja o izzivih in prioritetah prenove na nacionalni ravni.

Na ravni EU je bil julija letos objavljen Dogovor o prenovi vrednotenja na področju raziskav (v angleščini Agreement on Reforming Research Assessment) in na tej osnovi s 1. decembrom 2022 vzpostavljena Koalicija za napredek ocenjevanja na področju raziskav (v angleščini Coalition for Advancing Research Assessment - CoARA), ki so se ji že pridružile tudi nekatere slovenske institucije in organizacije. Na ministrstvu organiziramo posvet z namenom neposredne predstavitve nadaljnjih aktivnosti na ravni EU, ki jih bodo podali predstavniki Evropske komisije,  EUA in Science Europe, treh institucij, ki so bile med gonilnimi silami navedenega procesa in mu tudi v prihodnje ostajajo zavezane.

Poleg tega nameravamo odpreti razpravo s ključnimi nacionalnimi deležniki o tem, kaj pobuda pomeni za slovensko raziskovalno okolje ter izmenjati poglede  o glavnih prioritetah, izzivih in možnih rešitvah za izvedbo tovrstne prenove v Sloveniji, zato bo dogodek zasnovan tako, da se zaključi s konkretnimi ugotovitvami in priporočili.

 

Posvet bo razdeljen na dve panelni razpravi z udeleženci. Prvi del posveta bo namenjen razpravi o procesu prenove na ravni EU in bo s spletno udeležbo govorcev potekal v angleškem jeziku, drugi pa izmenjavi pogledov na prioritete in izzive prenove na nacionalni ravni.

Z dogodkom želimo spodbuditi aktivnejšo izmenjavo mnenj ter pridobiti čim več odzivov vas kot predstavnikov raziskovalne skupnosti. Raziskovalke in raziskovalci ste ključni za razvoj sistema vrednotenja. Izjemno pomembno je, da se aktivno vključite v proces prenove in krepitve načel vrednotenja raziskav, saj lahko zgolj na takšen način zagotovimo široko podporo spremembam v znanstveni skupnosti.

Na dogodek se lahko prijavite na sledeči spletni povezavi.

Posvet bo potekal v okviru pobude »Platforma znanja«, s katero želimo na ministrstvu vzpostaviti trajnejši okvir za redno sodelovanje, sooblikovanje in izmenjavo z raziskovalkami in raziskovalci, raziskovalnimi organizacijami in visokošolskimi ustanovami, preko katere bi krepili so-oblikovanje in skupno uresničevanje politik na teh področjih, učinkovito spodbujali sinergije med področjema in skupaj gradili družbo znanja.