Skoči do osrednje vsebine

Konferenca GoDigital 2022: Digitalni in zeleni prehod - pot zmagovalcev

do
Brdo pri Kranju
Konferenca GoDigital je največja neodvisna poslovna konferenca na področju digitalizacije v Sloveniji. Letos bo potekala 24. novembra 2022, na Brdu pri Kranju. Gostila bo tako domače kot tuje strokovnjake. Osrednja tema letošnje konference GoDigital – Just do IT bodo priložnosti za podjetja ob dvojnem prehodu – digitalnem in zelenem.

Dvojni, ekološki in digitalni prehod, že vpliva na vse dele našega gospodarstva, družbe in industrije in predstavlja pomemben del trajnostnega poslovanja. Potrebne so nove tehnologije, ob tem pa tudi naložbe in inovacije. Ustvarjeni so novi izdelki, storitve, trgi in poslovni modeli. Ob tem prehodu nastajajo nove vrste delovnih mest, ki danes še ne obstajajo in za katera bodo potrebne spretnosti, ki jih še nimamo. Prišlo bo do premika z linearne proizvodnje na krožno gospodarstvo.

Uresničitev Evropskega zelenega dogovora je ključna naloga Evropske Unije, če želimo doseči podnebne cilje do leta 2030. Po drugi strani, pa je za uresničitev vizije evropskega digitalnega desetletja in povečanja konkurenčnosti evropskega gospodarstva na svetovni ravni ključna digitalna preobrazba celotnega gospodarstva, ne samo digitalnega sektorja.

Digitalne tehnologije ponujajo zelene rešitve za vse gospodarske panoge, pomembno pa je tudi »ozeleniti« digitalni sektor skozi rešitve kot so podnebno nevtralni podatkovni centri in oblačne tehnologije.

Osredotočili se bomo na vprašanja: Kako bo dvojni prehod na digitalno in zeleno vplival na gospodarstvo? Kaj so priložnosti? Kako podjetja izpolnijo vse strožje okolijske zahteve, obenem pa povečajo konkurenčnost, digitalizirajo procese in pozitivno vplivajo na okolje? Kako naj držimo korak s silovito dinamiko sprememb? Kateri so konkretni koraki in izzivi k uresničitvi prehoda v digitalno in zeleno?

Aktualen program bo prinesel izbrane sodobne teme s področja digitalizacije, ki so pomembne tako za gospodarstvo kot tudi javni sektor. Pogovorili se bomo o problematiki dvojnega prehoda in trajnostnega poslovanja ter o vlogi digitalizacije pri tem. Od najboljših bomo slišali, kako digitalizacija podpira vključevanje v verigo vrednosti trajnostnega gospodarstva, kako podjetja povečajo konkurenčnost, obenem pa skrbijo za okolje in pridobijo nove stranke.

Predstavljeni bodo tudi zmagovalci razpisa za najboljši digitalni projekt leta in njihove projekte.

Na uradni spletni strani konference je na voljo več informacij o konferenci ter program.

Konferenco organizirajo Združenje za informatiko in telekomunikacije in IKT horizontalna mreža Strateško razvojno-inovacijsko partnerstva Pametna mesta in skupnosti v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.