Skoči do osrednje vsebine

Obeležitev Svetovnega dneva otrok in predaja ministrske vloge predstavniku otrok

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48
Letošnji Svetovni dan otrok bo potekal v znamenju duševnega zdravja otrok in mladih. Na ta dan bodo otroci za določen čas zasedli najpomembnejše politične vloge v državi in opozorili, da je tema duševnega zdravja del vseh nas in kot taka potrebuje pozornost vseh deležnikov.

S prevzemom vlog bodo opozorili na ključne zadeve, ki jih sami opažajo ter predlagali konkretne akcijske točke za posamezne resorje v želji, da jih ob zaključku prevzema s primopredajo pustijo na agendi posameznih ministrstev. Otroci in mladi so prepoznali ministrstvo za okolje in prostor kot enega ključnih resorjev, ki lahko vpliva na izboljšanje duševnega počutja otrok, zato bo predstavnik otrok za nekaj ur prevzel vlogo ministra in kot “mini minister" predstavil sporočila otrok ter predloge za naslavljanje določenih težav, ki jih v okviru našega resorja zaznavajo.