Skoči do osrednje vsebine

Podaljšan rok za prijavo na javni natečaj »Mladi skupaj proti sovražnemu govoru«

do
Splet
Služba vlade za digitalno preobrazbo podaljšuje rok za prijavo na natečaj »Mladi skupaj proti sovražnemu govoru na spletu«. Namen natečaja je ozaveščanje osnovnošolcev o problematiki sovražnega govora na spletu. Najboljše tri udeležence bosta sprejela ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh in reper Emkej.

K prijavi na javni natečaj vabimo mlade, ki želijo s svojimi umetniškimi in ostali kreativnimi izdelki v digitalni obliki na poseben način osvetliti tematiko sovražnega govora na spletu. Natečaj poteka od 28. oktobra do vključno 25. novembra 2022. Na natečaju lahko sodelujejo vsi učenci osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom. Učenci naj se individualno prijavijo prek elektronskega naslova natecaj.sdp@gov.si s prijavnico, dostopno na koncu te novice.

Natečajni izdelki morajo biti poslani v digitalni obliki

 • Fotografija izdelka,
 • esej,
 • GIF,
 • video,
 • predstavitev,
 • infografika,
 • drugi digitalni mediji.

Izdelke, ki jih bodo udeleženci oddali na elektronski naslov natecaj.sdp@gov.si, bo pregledala in ocenila petčlanska komisija, sestavljena iz vrst organizatorja natečaja. Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala izvirnost, kreativnost vsebine, dovršenost izdelka, kakovost vizualnega prikaza in vključene izobraževalne vsebine na temo sovražnega govora na spletu.

Način in rok oddaje prijave

Prijave, vključno z dokončnimi izdelki udeležencev, sprejemamo do 25. novembra 2022 do 23:55.

Postopek obravnave prijav in obveščanje o izboru ter merila in metodologija ocenjevanja

Izbor najboljših desetih izdelkov bo potekal do 9. decembra 2022, ko bodo izbrani izdelki po izboru komisije objavljeni na organizatorjevi spletni platformi Facebook. Na tem družbenem omrežju bo nato do 16. decembra 2022 do 12.00 potekalo glasovanje z všečki. Tisti trije kandidati, katerih izdelki bodo prejeli največ všečkov, bodo zmagovalci natečaja, njihova imena pa bodo še isti dan objavljena na spletnih portalih in straneh organizatorja. Kasneje bodo vabljeni tudi na sprejem k ministrici.

Zoper odločitve komisije o izboru desetih izbranih izdelkov ni pritožbe.

Informativna objava rešitev posameznih ekip

V nekomercialne namene ali za potrebe promocije bo organizator vse izdelke, ki jih bo ocenil kot primerne, javno in v celoti ali po delih objavil na svojih spletnih straneh in družbenih medijih (tudi Facebook, Twitter, YouTube) ter drugih komunikacijskih kanalih. Poleg slikovnega gradiva bodo javno objavljeni tudi nazivi osnovnih šol ter imena in priimki avtorjev, če bodo posamezniki s tem soglašali.

Obveščanje, objava nagrajencev in podelitev nagrad

Avtorji najboljših treh objav se bo s soglasjem skrbnikov z imenom in priimkom objavilo na spletnih straneh in v javnih občilih. Organizator bo s sprejema pri ministrici objavil slikovno gradivo.

Organizator bo pred objavo od izbranih avtorjev zahteval, da se identificirajo zaradi potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev iz natečaja.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če ugotovi, da nagrajenec:

 • v posredovanem izdelku uporablja neprimerne, neustrezne ali žaljive vsebine;
 • ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili;
 • ne spoštuje teh pravil;
 • ni podal svojih resničnih podatkov;
 • ni avtor posredovanih izdelkov ter krši avtorske pravice tretjih oseb;
 • sodeluje v imenu tretjih oseb (z ali brez njihove vednosti).

Neprimerne, neustrezne ali žaljive so tiste vsebine, ki so omalovažujoče, ponižujoče, nemoralne, diskriminatorne, rasistične, ki spodbujajo k sovražnosti, nemoralnim ali nezakonitim dejanjem ali vsebujejo znake, ki so v nasprotju s cilji ali z vrednotami organizatorja oz. natečaja.

Stvaritve in avtorstvo

Udeleženci s prijavo na javni natečaj potrjujejo, da je njihov izdelek z vsemi pripadajočimi vsebinami  v celoti njihovo lastno, izvirno in še neobjavljeno avtorsko delo oziroma da ne kršijo nobenih avtorskih, izvajalskih pravic in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter da nihče v razmerju do organizatorja, v zvezi s katerokoli pravico, ki jo je organizator pridobil, ne bo uveljavljal nobenih denarnih zahtevkov niti katerihkoli drugih zahtevkov.

Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke varoval in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo o varstvu podatkov, samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov, imenovane pri organizatorju, so: jan.jakil@gov.si oziroma Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, p. p. 631, Davčna ulica 1, 100o Ljubljana.

Organizator zbira in obdeluje osebne podatke posameznega udeleženca natečaja (ime in priimek, naziv osnovne šole in razred) za namen izvedbe natečaja, in sicer vodenje evidence udeležencev natečaja, preverjanje veljavnosti udeleženčeve privolitve glede njegovega statusa v izobraževalni ustanovi, identifikacijo izžrebanca, zagotovitev transparentnosti natečaja (objava imena, priimka, naziva in razreda osnovne šole v medijih in na spletu), preveritev starosti izžrebanca, obveščanje in nagrada upravičencu ter zagotovitev izpolnitve obveznosti iz tega natečaja.

Organizator hrani osebne podatke do poteka roka izpolnitve obveznosti, ki izhajajo iz tega natečaja in jih bo najkasneje v roku 10 dni po poteku roka za izvedbo nagrad izbrisal iz svojih evidenc, razen v primerih ko se podatki izbrišejo najkasneje v roku sedmih dni po prejemu zahteve o pozabi.

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov ima udeleženec naslednje pravice, in sicer pravico, da od organizatorja zahteva:

 • dostop do osebnih podatkov, v skladu s členom 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov,
 • popravek ali izbris (pozabo) osebnih podatkov, v skladu s členi 16 in 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov,
 • omejitev obdelave, v skladu s členom 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov,
 • prenosljivost podatkov, v skladu s členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Poleg tega ima udeleženec tudi pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, v skladu s členom 77 Splošne uredbe o varstvu podatkov.