Skoči do osrednje vsebine

XVII. Alpska konferenca

do
Brig, Švica
Minister za okolje in prostor Uriš Brežan se bo udeležil Alpske konference pod okriljem Švicarskega predsedstva. Švica povezuje dve pomembni področji za Alpe: promet in okolje ter poudarja pomen sodelovanja in skupnih aktivnosti. Na konferenco Züriške skupine so bili povabljeni ministri za promet, na skupno konferenco Simplonske zaveze ministri za okolje in promet, na Alpsko konferenco pa ministri za okolje. Alpska konferenca je namenjena pregledu izvajanja sklepov predhodne konference ter potrditvi usmeritev in aktivnosti za nadaljnje delo. Ministrska konferenca je priložnost za izmenjavo pogledov ministrov glede področij prihodnjega sodelovanja v alpski regiji za uresničevanje ciljev Alpske konvencije in zagotavljanju trajnostnega razvoja regije. Razprava bo tekla o podnebnih spremembah, s poudarkom na novem večletnem programu dela Alpske konvencije 2023-2024. Za Slovenijo je ta konferenca še posebej pomembna, ker bo na njej prevzela predsedovanje Alpski konvenciji v obdobju 2023-2024. Minister bo predstavil Program slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji, v katerem je Slovenija opredelila tri prednostne teme, kakovost življenja, okoljsko izobraževanje s poudarkom na podnebnih spremembah ter biotsko raznovrstnost. Minister se bo udeležil tudi konference Simplonska zaveza ter poudaril vlogo prometa pri doseganju okoljskih in podnebnih ciljev v Alpah ter tesnejšega sodelovanja na tem področju med resorjema in državami alpskega loka.