Skoči do osrednje vsebine

Konferenca "Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju

do
Brdo pri Kranju
Eurydice Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, CMEPIUS in Zavod RS za šolstvo v septembru 2022 na Brdu pri Kranju organiziramo nacionalno konferenco "Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju."

Na konferenco je prijavljenih več kot 200 udeležencev, večinoma vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev, ki bodo razpravljali o različnih vidikih vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti slovenskega izobraževanja.
Vsebino konference bodo sooblikovali strokovni delavci vzgoji in izobraževanju, tudi tako, da bodo predstavili 40 dobrih praks iz slovenskih vrtcev in šol s področja ustvarjanja socialno, didaktično, kurikularno in fizično vključujočega okolja ter vzgoje za pravičnost.

Na okroglih mizah bodo razpravljavci pogledali tudi na obdobje izobraževanja na daljavo skozi prizmo pravičnosti in se pogovarjali orodjih, ki omogočajo zagotavljanje pravičnosti in inkluzivnosti sistema.

Udeleženci se bodo seznanili z izsledki raziskave Državnega izpitnega centra o povezanosti socialnoekonomskega statusa na dosežke učencev in dijakov na NPZ in maturi. Iz poročila omrežja Eurydice Pravičnost v šolskem izobraževanju v Evropi bodo izluščili, katere sistemske značilnosti in politike so povezane z večjo pravičnostjo.