Skoči do osrednje vsebine

7. teden Sredozemske obale in makroregionalnih strategij

do
Izola
Med 19. in 23. septembrom bo v Izoli potekal že tradicionalni 7. Teden Sredozemske obale in makroregionalnih strategij (TSO), ki bo letos potekal pod geslom "Zdravo morje za varno prihodnost".

Gre za mednarodni dogodek, kjer se srečajo odločevalci, strokovnjaki, civilna družba in zainteresirana javnost z namenom, da se okrepi ozaveščanje o morju in njegovem zaledju, o njegovem naravnem in gospodarskem potencialu ter da se opozari na tveganja, s katerimi se morje in njegovo zaledje soočata zaradi naravnih pojavov in človekovih dejavnosti.

Dogodek je namenjen tudi ozaveščanju o delovanju in skupnih izzivih, s katerimi se soočajo države v okviru markoregionalnih strategij.