Skoči do osrednje vsebine

2. spletni posvet Platforme znanja: »ERAvolucija«

do
Spletni dogodek bo potekal preko aplikacije Zoom
V četrtek, 16. junija ob 12.00 bo potekal drugi spletni posvet Platforme znanja z naslovom »ERAvolucija«, ki bo namenjen izmenjavi informacij o aktualnih pobudah na področju znanstvene politike na ravni EU

Na spletnem posvetu bomo delili informacije o aktualnih pobudah in novostih na področju znanstvene politike na ravni EU in izmenjali mnenja o možnostih vašega dejavnega sodelovanja v napovedanih ukrepih Evropskega raziskovalnega prostora (ERA). Dogodek je namenjen predstavnicam in predstavnikom raziskovalnih organizacij in visokošolskih ustanov, ki se želijo aktivno vključevati v oblikovanje in usklajevanje ukrepov na področjih znanstvene in visokošolske politike na ravni EU.

Grafika novega Evropskega raziskovalnega prostora

V okviru predstavitve Evropski raziskovalni prostor (ERA) 2022-2024 bomo predstavili vseh 20 javno-političnih ukrepov ERA, ki predstavljajo okvir bodočega programa politike ERA. Države članice imamo namreč do konca junija 2022 čas, da se opredelimo in izberemo ukrepe h katerim se želimo zavezati za prihodnje obdobje.

Osnutek dnevnega reda

12.00 Uvod v dogodek

12.15 Evropski raziskovalni prostor 2022-2024 (predstavitev in diskusija)

13.15 Kratek odmor

13.25 Predstavitev ERA ukrepov 13 (krepitev vloge visokošolskih ustanov) in 14 (približati znanost državljanom)

13.45 ERA ukrep 13 in 14: izmenjava z deležniki

14.55 Povzetki, pogled naprej in zaključek

S »Platforme znanja« želimo na področjih izobraževanja, raziskav in inovacij omogočiti lažji pretok informacij med predstavniki oblikovalcev politik (MIZŠ, SPBR) in širokim krogom deležnikov o aktualnih pobudah na ravni EU ter izmenjavi pogledov ter stališč do teh pobud, v prizadevanjih, da bi ukrepi EU ponudili čim več priložnosti slovenskim organizacijam in da bi bile le-te ažurno obveščene o pobudah in ukrepih EU ter se v čim večji meri vključevale vanje, saj mednarodno sodelovanje pomembno prispeva k razvoju na nacionalni ravni na teh področjih. S povezovanjem različnih področij bo platforma tudi aktivno prispevala k oblikovanju agilne družbe znanja.