Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna trajnostna konferenca »Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti«

Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 154, Ljubljana
V sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, bo potekala mednarodna trajnostna konferenca »Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti«. Cilj konference je nagovoriti predstavnike občin, razvojnih agencij ter strokovno in tudi splošno javnost z namenom soustvarjati dobre prakse za prehod slovenske družbe v podnebno nevtralnost.

Predavatelji bodo na konferenci predstavili najboljše primere dobrih praks iz vse Evrope in Slovenije s področij trajnostne mobilnosti, zelene preobrazbe stavb, trajnostne in podnebju prijazne rabe zemljišč (LULUCF) ter trajnostne gradnje in zelenega javnega naročanja. Na vzporednih sklopih bo priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj med udeleženci. Po strokovnih predavanjih bo sledil vodeni ogled dobrih praks v Ljubljani s kolesi, saj se v luči trajnosti trudimo izpeljati konferenco s čim manjšim ogljičnim odtisom.

Več informacij o konferenci in program. Udeležba na konferenci je brezplačna ob predhodni registraciji. Predavatelji (izpostavljeni v nadaljevanju) ter vodilni partner projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bodo na voljo za intervjuje in izjave.

Kontakt za predstavnike medijev: Maša Pavoković, masa.pavokovic@care4climate.si, +386 40594875.